meditation & Beauty

ध्यान आणि सतेज सुंदर चेहरा

सुंदर मी होणारच-ध्यान आणि आणि सतेज सुंदर त्वचा चेहरा आणि त्वचा न बोलता खूप काही बोलून जाते प्रेमात त्वचा गुलाबी दिसते आणि घाबरल्या वर त्वचा पांढरी दिसते